Giới thiệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ RUNLONG – HẬU GIANG (VIỆT NAM) là doanh nghiệp sản xuất dầu mỡ, bơ quy mô lớn do RUNLONG INTERNATIONAL GROUP (USA) CO.. LTD và CÔNG TY TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ RUNLONG VIỆT NAM (AUSTRALIA) đầu tư năm 2014, chủ yếu nghiên cứu, sản xuất, buôn bán tiêu thụ hệ thống các loại dầu mỡ, bơ dùng trong baking (bánh nướng), kem, bánh kẹo và các loại hình ăn uống giải trí khác.
Thương hiệu